Dokumenty

Sprawozdanie finansowe PESA SA za 2022

PESA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122022_PL

PESA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122022_PL

Pełne dane dostępne w KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
(po wpisaniu numeru KRS PESA – 0000024812)

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na 31.12.2024 r.

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na ...

Strategia podatkowa za rok 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
za rok podatkowy 2021 (01.01.2021-31.12.2021)

Strategia Podatkowa PESA 2021

Grupa PESA konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2026+. Wdrażamy nowe technologie, poprawiamy efektywność produkcji, pracujemy nad nowymi pojazdami, pozyskujemy zamówienia.

Kluczowe założenia Strategii 2026+ zamykają się w czterech obszarach:

 

  1. Ekspansja zagraniczna, przetargi krajowe, obecność PESA na nowych rynkach
  2. Portfolio produktów dopasowane do poszczególnych rynków
  3. Efektywność i innowacyjność produkcji, poprawa jakości
  4. „Zielona Pesa” –przyjazna środowisku firma produkująca niskoemisyjne pojazdy wykorzystujące baterie i ogniwa wodorowe odpowiadające zmieniającym się potrzebom klientów

 

Jednym z działań podejmowanych w ramach tej strategii są zmiany organizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej. Stąd między innymi obniżające koszty centra usług wspólnych i ujednolicenie zakładów w Bydgoszczy i Mińsku pod wspólnym logo PESA. Temu też służyć będzie połączenie spółki PESA Bydgoszcz SA ze spółką Skraw-Mech Sp. z o.o. Połączenie spółek wzmocni i pozwoli bardziej optymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne poprawiając efektywność, wyniki finansowe oraz stabilność całej Grupy PESA.

 

Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. a Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. znajduje się pod poniższym linkiem:

Dokument do pobrania

Przewodnik Koronawirus

Wszystko co musisz wiedzieć żeby bezpiecznie pracować na terenie PESA

Dokument do pobrania

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Rental Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Real Estate Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Engineering Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ za rok podatkowy 2020 (01.01.2020-31.12.2020)

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ.

Strategia Podatkowa PESA 2020