Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u261972/domains/pesa.pl/public_html/content/themes/template/sections/section-documents.php on line 6

Dla akcjonariuszy

I Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (30 września 2020)

Dokument do pobrania

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 23 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Dokument do pobrania

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 10 czerwca 2020 r.

Dokument do pobrania

Inne dokumenty

Przewodnik Koronawirus

Wszystko co musisz wiedzieć żeby bezpiecznie pracować na terenie PESA

Dokument do pobrania

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Rental Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Real Estate Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Zarząd spółki PESA Engineering Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Dokument do pobrania