dr. hab. Bartosz Piotrowski

Główny Projektant Wzornictwa

PESA - Design Team

15 lat temu w podjęto w PESA decyzję o tworzeniu wewnętrznego zespołu projektantów wzornictwa. Dziś po wielu doświadczeniach i wdrożeniu kilkudziesięciu różnych produktów w wielu krajach EU i na wschodzie zbudowaliśmy własne know-how i własną filozofię definiowania, projektowania, wdrażania i eksploatacji produktów. Design zapewnia oczywiście atrakcyjny wygląd produktu, ale tak naprawdę określa jego treść, DNA, sens i wartość dla naszych klientów instytucjonalnych i użytkowników docelowych – pasażerów. By wiedzieć więcej i oferować lepsze rozwiązania wprowadziliśmy program UX  służący badaniu doświadczeń użytkowników, który realizujemy wspólnie z klientami, uczelniami  i instytucjami związanymi z koleją.  Design to przede wszystkim funkcjonalność produktu, jego ergonomia, analiza procesu użytkowego, dostosowanie do potrzeb poszczególnych grup, sensowna relacja standardu i ceny. Wprowadzamy liczne innowacje techniczne, ale to design poprzez zamknięcie ich i zespolenie w jednym atrakcyjnym produkcie nadaje im sens i pozwala im komercyjnie zaistnieć. Pamiętamy, że to ludzie kupują bilety, więc robimy to dla nich.