Archiwa: Projekty

Realizowane projekty

Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

Projekt

Opracowanie prototypu wielonapędowego elektrycznego pojazdu szynowego o rekonfigurowalnym składzie pasażerskim

Wartość projektu: 42 962 779,00 PLN
Wartość dofinansowania: 19 178 851,23 PLN

Okres realizacji: 2019 – 2021

Projekt

„Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi.”

Wartość projektu: 46 557 565,16 PLN

Okres realizacji: 2017-2020

Projekt

Prace B+R nad opracowaniem wysokowydajnej technologii jazdy beztrakcyjnej tramwaju, bez konieczności ingerencji w infrastrukturę liniową i budowa prototypu pierwszego tego typu pojazdu w Polsce”

Wartość projektu: 46 557 565,16 PLN

Okres realizacji: 2017-2020

Projekt

Opracowanie znacząco ulepszonego, niskopodłogowego tramwaju o istotnie obniżonej masie poprzez szerokie zastosowanie elementów kompozytowych i tworzyw sztucznych

Wartość projektu: 47 144 689,43 PLN

Okres realizacji: 2017-2021

Projekt

Opracowanie prototypu spalinowego zespołu trakcyjnego nowej generacji z konstrukcją poszycia inspirowaną na „półskorupowej” stosowanej w lotnictwie)

Wartość projektu: 47 144 689,43 PLN

Okres realizacji: 2017-2021