Dla akcjonariuszy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PESA

Zawiadomienie_ZWZ_16052024

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PESA [3.11.2023]

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy [15.09.2023]

Zawiadomienie_akcjonariusze strona_NWZA 15092023

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zawiadomienie_NWZA (1)

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy [19.06.2023]

Oświadczenie w sprawie incydentu bezpieczeństwa z dnia 14.04.2023

Oświadczenie w sprawie incydentu bezpieczeństwa z dnia 14.04.2023

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 15 czerwca 2022 roku

Zawiadomienie_akcjonariusze

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 13 lutego 2023 roku

Zawiadomienie NWZA_akcjonariusze

I Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (30 września 2020)

Dokument do pobrania

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 23 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Dokument do pobrania

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 10 czerwca 2020 r.

Dokument do pobrania

Informacja PESA o połączeniu_30062022