Zarząd Pesa

Krzysztof Zdziarski

Doświadczony menedżer, który od 2010 roku był związany z Grupą ORLEN, w ostatnim czasie jako Prezes działającej na rynku czeskim spółki Unipetrol, wcześniej zarządzał m.in. Orlen Południe i produkcją rafineryjną koncernu. Swoją zawodową karierę rozpoczynał w Kanadzie, zarządzając obszarami operacyjnymi takich firm jak PLASTICS CANADA, IPEX czy CAN-USA EMI. Po powrocie do kraju odpowiadał za przygotowanie koncepcji, stworzenie i prowadzenie spółki DDD - wspólnej platformy produkcyjno-dystrybucyjnej koncernów EMI, SONY i Universal. Następnie, przez 7 lat był Dyrektorem Generalnym UPS Polska, a później prawie 5 lat Prezesem Zarządu PEKAES SA. Od stycznia jest Prezesem, Dyrektorem Zarządzającym Pesa Bydgoszcz SA. Jest menedżerem z międzynarodowym doświadczeniem w przebudowie i tworzeniu strategii rozwoju średnich i dużych firm. W zakładach, którymi kierował odpowiadał nie tylko za planowanie zmian czy budowanie struktur organizacji, ale także długofalowe wdrażanie tych planów i operacyjne zarządzanie ich realizacją. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Management Leadership School /Boston, USA/ i Humber Colleague, Ryerson Polytechnic University /Toronto, Canada/.
Zarząd Pesa