Projekt

Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju

Wartość projektu: 14,7 mln PLN

Okres realizacji: 2014-2017