Jakub Jasiński

Jakub Jasiński, wiceprezes ds. technicznych to inżynier i menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami realizowanymi przez polskie i międzynarodowe zespoły w obszarach badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Turcji i Meksyku. Jako Technical Project Manager kierował zespołami inżynierów, konstruktorów, odpowiadał za integrację dokumentacji projektowej w ramach współpracy z działami R&D.

Od stycznia 2021 był Dyrektorem Biura Realizacji Kontraktów w PESA. Wcześniej nadzorował realizację projektów w Orlen, GE Power, Alstom Power i Promus.

Ukończył studia z zakresu inżynierii mechanicznej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Elblągu. Jest absolwentem studiów MBA dla Sektora Energetycznego GFKM, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ze specjalnością Zarządzanie Projektami. Kompetencje menedżerskie i techniczne doskonalił uczestnicząc w kilkunastu zagranicznych szkoleniach i treningach, w tym Business analysis in a project life cycle czy Commercial Awareness w Paryżu.

Zarząd Pesa