Współpraca Pesy i PKN Orlen na rzecz zeroemisyjnego transportu

Pesa i PKN Orlen podpisały list intencyjny na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego. 

Podpisanie listu odbyło się 12 grudnia 2019 roku na konferencji organizowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Celem współpracy jest opracowanie pojazdu szynowego wyposażonego w napęd oparty na wodorowych ogniwach paliwowych. Wypracowane i przetestowane rozwiązania zostaną następnie wdrożone do produkcji komercyjnej. Technologia będzie mogła zostać wykorzystana zarówno w lokomotywach towarowych, jak i pojazdach pasażerskich. Prototyp ma rozpocząć jazdy w 2021 r.

Unia Europejska prowadzi obecnie politykę transformacji energetycznej, jednym z jej elementów jest wspieranie czystych źródeł energii, w tym wodoru. Dlatego coraz więcej poważnych graczy rynkowych inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury paliw alternatywnych. 

– Paliwowe ogniwa wodorowe to bardzo obiecująca technologia w transporcie kolejowym, a współpraca z największym producentem paliw w regionie w tym zakresie daje nam niepowtarzalną okazję do wdrożenia rozwiązań o dużym stopniu skalowalności. Na początek będą to lokomotywy towarowe z napędem wodorowym. Docelowo będziemy mogli wyprodukować całkowicie bezemisyjny zespół trakcyjny przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego – mówi Krzysztof Zdziarski, wiceprezes Pesy Bydgoszcz ds. operacyjnych.

Partner naszej spółki Orlen przygotowuje się na zmiany rynkowe związane z upowszechnieniem się paliw alternatywnych. Firma podjęła decyzję o budowie do doczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe. Rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego, który wykorzystywany będzie do napędu pojazdów elektrycznych, w tym lokomotyw planowane jest w 2021 roku. Wtedy też ma ruszyć pierwszy wspólnie skonstruowany z naszą firmą pociąg napędzany wodorem.