Aktualność

PESA przejmuje SKRAW-MECH

Działając w imieniu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
(dalej: PESA), niniejszym informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2022 rok nastąpiło połączenie spółek –
Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. (spółka przejmowana) oraz Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz S. A. (spółka przejmująca).

Szczegóły TUTAJ.