Pesa dla Kolei Rumuńskich

PESA wystartowała w Rumunii w dwóch postepowaniach. Pierwsze dotyczy zakupu 20
pojazdów EMU Inter-Regio /REIR/ z 15-letnim utrzymaniem z opcjami na dodatkowe 9 sztuk i
kolejne 15 lat utrzymania. Drugie postepowanie to dostawa w trzech transzach 62 pojazdów
EMU Regio /RE-R/ z utrzymaniem na 15 lat i opcją utrzymania na kolejne 15 lat. Przetargiem
zainteresowane były Pesa, Siemens i Alstom, ostatecznie oferty złożyły Pesa i Alstom. W
obydwu postepowaniach oferta Pesa okazała się najlepsza, a w czwartek, 14 września,
Komisja Przetargowa oficjalnie ogłosiła rozstrzygnięcie postępowania na dostawę pojazdów
Inter-Regio.
Zaoferowane przez Pesa pojazdy to 3-członowe elektryczne zespoły trakcyjne zbudowane na
osobnych wózkach, rozwijające prędkość do 160 km/h, z 192 miejscami siedzącymi w 1 i 2
klasie, które będą zasilane z sieci trakcyjnej AC 25kV i wyposażone w rumuński system
bezpieczeństwa PZB 90.
– „Pojazdy, które dostarczymy Kolejom Rumunskim będą rozwinięciem elektrycznych
zespołów trakcyjnych typu Pesa 655-3 dostarczanych do prywatnego czeskiego przewoźnika
RegioJet. Otrzymają oznaczenia 655-6 i 655-5.” – powiedział Jan Bończyk, szef sprzedaży
rynków zagranicznych PESA
– „Ten przetarg to nie tylko dostawa pojazdów, ale również inwestycje na lokalnym,
rumuńskim rynku. Zakładamy, że by zapewnić utrzymanie ponad 90 pojazdów Pesa utworzy
w trzech regionach dedykowane centra serwisowe, a w tej kwestii chcemy również
współpracować z lokalnymi partnerami” – dodała Hanna Wiśniewska – Sibru,
przedstawicielka Pesa w Rumunii.
Biorąc pod uwagę, że Pesa wygrała pierwsze postępowanie z umową na ponad 1 mld PLN i
czeka na oficjalne potwierdzenie zwycięstwa w drugim, w którym złożyła najlepszą ofertę,
w sumie może otrzymać zamówienia na dostawę 91 pojazdów z utrzymaniem na 15 lat, a
łączna wartość tych kontraktów wyniesie około 4 mld PLN. To po ostatnich umowach na
rynku czeskim największe zamówienia bydgoskiej firmy i wzmocnienie trwałej obecności
Pesa na rynku rumuńskim.
-„Zamówienia na dostawy pojazdów dla Rumunii, a wcześniej Czech są dla nas ważne
również w kontekście wzmacniania pozycji Pesa na rynkach krajów Trójmorza. Pracujemy
również nad pojazdami HS i chcemy je dostarczać przewoźnikom, którzy będą obsługiwać
połączenia w ramach Via Baltica i dalej na południe Europy. Między innymi dlatego aktywnie
uczestniczyliśmy w zeszłotygodniowym Forum Biznesowym Trójmorza w Bukareszcie” –
podkreśla Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.
Podpisanie umów w obydwu postępowaniach nastąpi jeszcze w tym roku, a pierwsze
pojazdy powinny być dostarczone do Rumunii za dwa lata. Do tej pory Pesa dostarczała w
latach 2012 – 2023 na rynek rumuński tramwaje. W sumie jeździ ich już 37, w Cluj, Iasi i
Craiova. Spółka w ramach strategii Pesa 2030+ konsekwentnie rozwija swoją obecność na
rynkach zagranicznych. W tej chwili produkuje tramwaje dla Tallina i pojazdy dla CD i Regio
Jet w Czechach oraz kolei w Ghanie, a w ostatnich latach eksport to ponad połowa produkcji
Pesa w ostatnich latach.