Aktualność

Nowy Zarząd za sterami Pesy

Rada Nadzorcza Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz  powołała nowy zarząd. 

8 stycznia 2020 decyzją Rady Nadzorczej naszej Spółki prezesem został Krzysztof Zdziarski, dotychczasowy wiceprezes zarządu ds. operacyjnych. Na tym stanowisku zastąpił Krzysztofa Sędzikowskiego. Członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe został Robert Tafiłowski. Od października ubiegłego roku stanowisko członka zarządu nadzorującego obszar badań i rozwoju jest Jacek Konop, konstruktor i projektant pojazdów szynowych, wcześniej od 13 lat związany z PESĄ. 

Zadaniem nowego zarządu będzie kontynuacja działań naprawczych i restrukturyzacyjnych.

– Wierzę w potencjał PESY i ufam, że nowe kierownictwo, wspólnie z właścicielem umożliwią firmie wyjście na prostą, realizując z powodzeniem kolejny etap restrukturyzacji – mówi Adam Bruliński, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

Nowy prezes to przede wszystkim menedżer z dużym doświadczeniem we wdrażaniu zmian i strategii rozwoju w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Rada Nadzorcza stawia przed nim zadanie wypracowania nowej strategii dla PESY.

– Za nami pierwszy rok od momentu pozyskania inwestora. Teraz podejmujemy kolejne wyzwania. Dotyczą one zarówno szeroko rozumianego rozwoju technologicznego, jak i zarządzania. Zadanie na najbliższe miesiące to umacnianie pozycji Pesy jako największego polskiego producenta taboru szynowego i osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w 2020 roku – podkreśla Krzysztof Zdziarski.

Sylwetki nowych członków zarządu:

KRZYSZTOF ZDZIARSKI – od lipca 2019 r., pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PESA S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Kanadzie, zarządzając obszarami operacyjnymi takich firm jak Plastics Canada, Ipex czy Can-USA EMI. W latach 1999-2006 był Dyrektorem Zarządzającym UPS Polska. Krzysztof Zdziarski jest menedżerem z doświadczeniem w przebudowie i tworzeniu strategii rozwoju średnich i dużych firm. W zakładach, którymi kierował odpowiadał nie tylko za planowanie zmian czy budowanie struktur organizacji, ale także długofalowe wdrażanie tych planów i operacyjne zarządzanie ich realizacją. Ostatnio był prezesem działającej  na rynku czeskim spółki Unipetrol.

ROBERT TAFIŁOWSKI – menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami, finansami i kontrolingiem. Pracował na stanowiskach: członka zarządu ds. finansowych, dyrektora ds. finansów i kontrolingu oraz dyrektora zarządzającego w spółkach i grupach kapitałowych należących do funduszy inwestycyjnych private equity oraz Skarbu Państwa. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami firm produkcyjnych. 

JACEK KONOP – ma bogate doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu pojazdów szynowych oraz zarządzaniu działami R&D. Pracował w Pesa w latach 2002 – 2015, jako technolog, specjalista ds. badań i eksploatacji oraz dyrektor działu R&D. W ostatnich latach związany z  międzynarodową korporacją Emerson gdzie pełnił stanowisko Dyrektora Działu Projektowania i Rozwoju oraz nadzorował projekty rozwojowe nowych produktów i transferów produkcji. Jest absolwentem bydgoskiego UTP. Doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.