Aktualność

16 nowoczesnych pojazdów dla Kolei Mazowieckich

Samorząd województwa kupuje kolejne pojazdy dla Kolei Mazowieckich. Flotę spółki zasili
16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które dostarczy PESA. Wartość zamówienia to
ponad 458,5 mln zł.
Park taborowy Kolei Mazowieckich powiększy się o 16 dwuczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych. Będą to EZT-y typu 61WE model REGIO 160. Wartość zamówienia to ponad 458,5 mln zł.
Samorząd województwa mazowieckiego ubiega się o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności (KPO).
– Przedsięwzięcie jest częścią programu inwestycyjnego województwa mazowieckiego, w ramach
którego zakupimy łącznie 22 pojazdy. Dzisiejsza umowa dotyczy dostawy 16 pojazdów, ich serwisowania
i szkolenia personelu. Dzięki takim inwestycjom nasza spółka będzie mogła dalej dynamicznie się
rozwijać – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Zakup pojazdów to dobra wiadomość przede wszystkim dla pasażerów. Inwestycja pozwoli na
zwiększenie komfortu podróży, a także skrócenie czasu przejazdu na najbardziej obciążonych odcinkach
łączących aglomerację warszawską z pozostałymi obszarami województwa mazowieckiego, łódzkiego,
lubelskiego i świętokrzyskiego.
Pojazdy obsłużą m.in. nowe połączenia
Nowe składy pojawią się na tzw. liniach radomskich: Radom–Drzewica, Radom–Dęblin,
Radom–Skarżysko-Kamienna, Radom–Warka–Warszawa, a także na planowanym do realizacji
w ramach Programu Kolej Plus połączeniu Dobieszyn–Kozienice. Jak zaznacza wicemarszałek Rafał
Rajkowski, samorząd województwa chce zapewnić mieszkańcom subregionu radomskiego lepszy i
szybszy dojazd do Radomia i Warszawy. – To kolejny krok samorządu województwa do usprawnienia
komunikacji kolejowej w regionie i przywrócenia kolei w Kozienicach. Przypomnę, że dofinansujemy
budowę 23,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej Kozienice–Dobieszyn. Przeznaczyliśmy na to 45 mln
zł, czyli praktycznie cały wkład własny do projektu zakwalifikowanego do Programu Kolej Plus. Już na
początku grudnia podpisaliśmy umowę w tej sprawie. W najbliższych latach powstanie w Radomiu nowa
baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich, w której będą także serwisowane zamówione
pojazdy.
Pojazdy będą mogły w przyszłości obsługiwać też połączenia: Warszawa–Małkinia–Ostrów Mazowiecka,
Siedlce–Sokołów Podlaski, Siedlce–Łuków. Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska,
zwraca uwagę, że to inwestycja potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców. – Powiększenie parku
taborowego umożliwi uruchomienie nowych połączeń na odcinkach, na których obecnie nie kursują
pociągi pasażerskie. Nowe pojazdy będą obsługiwać połączenia planowane do realizacji w ramach
projektów Kolej Plus, czyli linie do Kozienic, Ostrowi Mazowieckiej i Sokołowa Podlaskiego.
Nowoczesne pojazdy dostarczy PESA
Zamówienie dostarczy bydgoska PESA. Pojazdy trafią do Kolei Mazowieckich najpóźniej w 2026 r. – To
dla nas powód do szczególnej dumy, że świętujące wkrótce swoje 20-lecie Koleje Mazowieckie w kolejny
etap historii wjadą nowoczesnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi PESA. Jestem przekonany, że te
przyjazne środowisku i bezpieczne pojazdy staną się symbolem komfortu podróży i zadowolenia
pasażerów – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz.
Koleje Mazowieckie w czołówce przewoźników regionalnych
W zeszłym roku, pierwszym po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, z usług przewozowych Kolei
Mazowieckich skorzystało ponad 59 mln pasażerów, czyli o 12 mln więcej niż w 2021 r.
– Kończący się rok był również bardzo udany. Zakończyliśmy realizację rekordowego w historii polskiej
kolei zamówienia na dostawę 61 EZT FLIRT ER160, podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego

zaplecza w Radomiu, a teraz spotykamy się na podpisaniu umowy na zakup 16 dwuczłonowych
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Cieszę się, że spółka, pierwszy samorządowy przewoźnik kolejowy,
obecnie już z prawie 20-letnim doświadczeniem, dynamicznie się rozwija i wciąż inwestuje w nowe
projekty, realizując tym samym kolejne cele. Jest to możliwe dzięki wsparciu samorządu województwa
mazowieckiego oraz środków unijnych – podsumowuje prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert
Stępień.
Z kolei Czesław Sulima, członek zarządu i dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich, podkreślił, jak
ważna dla rozwoju spółki jest współpraca z samorządem województwa mazowieckiego, dzięki której
możliwe jest sukcesywne unowocześnianie parku taborowego KM. – Z roku na rok nasz park taborowy
powiększa się o kolejne nowoczesne pojazdy. Tym razem podpisujemy umowę na dostawę
dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, którymi będą podróżować mieszkańcy
odleglejszych terenów Mazowsza. Jednakże należy podkreślić, że jest tak samo ważny, jak zrealizowana
w tym roku umowa na zakup 61 pięcioczłonowych EZT ER160 FLIRT przeznaczonych do obsługi
połączeń o dużym obłożeniu. Dzięki takim inwestycjom stale możemy polepszać jakość podróżowania na
Mazowszu – dodał.