pesa

Historia firmy

HISTORIA FIRMY

Historia PESA Bydgoszcz SA jest związana z pierwszą linią kolejową, która dotarła do Bydgoszczy w 1851 roku. Razem ze stacją powstały wówczas Warsztaty Naprawcze Wschodniej Kolei, które dziś stanowią PESA Bydgoszcz SA. Warsztaty miały powierzchnię 1 ha, zatrudniały mistrza i 20 robotników.

Jednak bardzo szybko przystąpiono do rozbudowy i już w 1855 roku otwarto budynek administracyjny, a rok później powstała hala napraw parowozów, magazyn i hala naprawy wagonów. Zmiany systemowe jakie nastały w Polsce w 1989 roku spowodowały niemal całkowite rozchwianie rynku, choć dały również inne szanse. Firma bardzo szybko podjęła działania rozwojowe i już w 1990 roku rozpoczęła naprawy EZT EN57. 24 lipca 1991 roku ZNTK Bydgoszcz wydzielono ze struktur PKP tworząc samodzielne przedsiębiorstwo. Już pod niezależnym zarządem kontynuowano kierunek rozwojowy. W 1994 roku podpisany został pierwszy kontrakt zagraniczny na wagony sypialne dla Litwy. W 1995 roku ZNTK Bydgoszcz opatentował nieiskrzący klocek hamulcowy dla taboru kolejowego. Najbardziej przełomowe zmiany nastały w 2001 roku, firma stała się podmiotem prywatnym, rozpoczęto również budowę autobusu szynowego nazwanego Partner. Na bazie pojazdu powstała cała seria późniejszych konstrukcji. W tym samym roku firma zmieniła nazwę na: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding.

Historia2historia3historia1