Platforma Regio160

Platforma Regio160 to jeden z kluczowych filarów nowej strategii PESA 2026+. Pojazdy w standardzie Regio160 to jakość w korzystnej cenie. Standaryzacja pozwoli również poprawić efektywność serwisu i obniżyć koszty utrzymania (LCC), a modułowość dostarczy naszym klientom różne typy pociągów zbudowane na jednej bazie dopracowanych elementów.

Maciej Maciejewski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży

System modułowy konstrukcji regio 160

Nowa platforma oferuje kompletną rodzinę regionalnych i aglomeracyjnych zespołów trakcyjnych o prędkości do 160 km/h. Regio160 to modułowość i standaryzacja na wielu poziomach – zakłada unifikację konstrukcji wszystkich pojazdów, wymienność napędów i modułową zabudowę dowolnie kształtowanego wnętrza. Platforma obejmuje szeroką gamę pojazdów o różnorodnych systemach napędowych, od bateryjnych i wodorowych (BMU i HMU) aż po rozwiązania hybrydowe (BEMU, HEMU) i wielosystemowe (3, 15, 25 kV). Modułowy system zabudowy pozwala na łatwe personalizowanie pojazdów, usprawnia budowę, serwis czy wymianę elementów. Pojazdy oferowane są w różnych, adekwatnych do potrzeb klienta konfiguracjach (liczba członów czy wejść) w standardzie regionalnym.

Podstawowe moduły wnętrza to 1 i 2 klasa, duża i mała toaleta (wg. TSI PRM), przestrzeń uniwersalna, opcjonalnie możliwe jest dodanie przestrzeni dla dzieci, pomieszczenia obsługi czy strefy cateringowej. W ramach programu UX Regio (ang. user experience) wspólnie z klientami przeanalizowaliśmy obecne i planowane rozwiązania oraz liczne badania potrzeb pasażerów (m.in. UTK, partnera programu), w projektach uwzględniliśmy również problemy wynikają- ce np. z ochrony przed wirusami typu covid.