Oferta pracy: Kontroler Jakości Dostaw

Aplikuj

Jakie będą Twoje zadania?

 • Prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej związanej z zakresem swojego obszaru działania.
 • Ocena merytoryczna dokumentów potwierdzających jakość dostarczanych części i podzespołów.
 • Kontrola jakości podzespołów dostarczanych do PESA.
 • Tworzenie kart niezgodności w podległym obszarze.

Oczekiwania: 

 • Terminowość, jakość, kompletność i prawidłowość wykonywaniach zadań.
 • Odpowiedzialność za osiągane wyniki efektywności, wydajności i terminowości.
 • Przestrzeganie przepisów prawa pracy, zaleceń BHP ( w tym reagowanie na zgłoszone niezgodności w zakresie bezpieczeństwa pracy).
 • Przestrzeganie regulaminów, instrukcji oraz standardów (w tym jakościowych, 5S) obowiązujących w spółce.
 • Dbanie o dobre imię i pozytywny wizerunek spółki.
 • Praktyczna wiedza techniczna z zakresu budowy maszyn.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego.
Aplikuj na stanowisko: Kontroler Jakości Dostaw