pesa

OFERTY PRACY

KIM JESTEŚMY?

dlon_na_strone_waskie

Załogę naszej firmy tworzy ponad 3 tysiące pracowników o różnych specjalizacjach. Są to osoby, które przez zaangażowanie w pracę i życie firmy realizują jej misję, wychodząc poza ramy przyjętych działań, zarówno na rynkach krajowych i zagranicznych.

Kogo szukamy

Stawiamy na osoby kreatywne, szukające innowacyjności, dostosowujące się do nowości
i wyprzedzające nadchodzące zmiany. Takich cech poszukujemy również u osób ubiegających się o pracę w naszej firmie.

Dlaczego PESA

 • dajemy pracownikom możliwość wpływu na ostateczny kształt produktu
 • zapewniamy pracę z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi pracy
 • posiadamy swoje certyfikowane laboratorium
 • dajemy pracownikom możliwość uczestnictwa w prestiżowych projektach
 • długofalowo podchodzimy do rozwoju pracownika, poprzez cykle szkoleń oraz dofinansowanie nauki w szkołach wyższych na najlepszych uczelniach w Polsce

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

UWAGA! Przed zaaplikowaniem, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją!

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie PESA Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11.
 2. Mogą się Państwo skontaktować z naszym Zespołem ds. RODO poprzez adres pocztowy: Zespół ds. RODO, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, lub poprzez adres e-mail: mail
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które podadzą Państwo przy okazji aplikowania na wybrane stanowisko, jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą:
  • upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
  • w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
  • w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10/50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy.
 11. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.