pesa

Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w PESA Bydgoszcz

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie największego producenta w branży kolejowej w Polsce. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad PESA, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz1 zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln PLN, przejmując blisko 100% akcji spółki.

– Przemysł kolejowy pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego. Inwestycja PFR w PESA Bydgoszcz to ważny krok w rozwoju tego sektora. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta przyniesie Polsce pozytywne efekty społeczne i gospodarcze – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. – Naszym celem strategicznym jest dalsza konsolidacja sektora kolejowego, zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu budowy znaczącej na światowym rynku przemysłowej grupy, a następnie pozyskanie prywatnego partnera – dodał Paweł Borys.

PFR został w 2017 roku zaproszony przez spółkę PESA i jej udziałowców do procesu transakcyjnego zakładającego nabycie oraz podwyższenie udziałów w PESA. Udziałowcy spółki wybrali ofertę PFR, a następnie w marcu 2018 roku zawarto umowę wstępną nabycia jej udziałów. Zgody na przeprowadzenie transakcji udzielił UOKiK.

– Współpracujemy z PESA już od 2 lat, tworząc wspólną spółkę oferującą najem taboru, dlatego jesteśmy przekonani, że potencjał przemysłowy i menadżerski spółki daje perspektywę jej długoterminowego rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Naszym planem jest umocnienie PESY jako lidera na rynku krajowym i dalszy rozwój eksportu. W konkurencyjnym procesie wygraliśmy z zagranicznymi oferentami branżowymi, którzy podobnie jak my dostrzegli wartość i potencjał PESA. Potwierdza to też, że PFR jest postrzegany jako wiarygodny i pożądany partner inwestycyjny – powiedział Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu PFR ds. inwestycyjnych.

Inwestycja w PESA Bydgoszcz pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. PESA planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie. Będzie selektywnie podchodzić do wyboru nowych kontraktów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych, takich jak m.in.: Włochy, Niemcy, Czechy czy Rumunia. Planowana jest także dywersyfikacja oferty produktowej w obszarze taboru kolejowego, tramwajowego oraz serwisu.

– PESA to firma o ponad 160-letniej tradycji. Ostatnie 20 lat to przeobrażenie firmy z ZNTK w nowoczesnego producenta pojazdów szynowych. Dzięki wysiłkowi i kompetencjom pracowników spółki udało się nam zdobyć silną pozycję na rynku krajowym, a także skutecznie konkurować na rynku europejskim. Teraz PESA potrzebuje nowego otwarcia z silnym finansowo inwestorem, zdolnym zapewnić dalszy rozwój spółki. To ważny dzień i jestem przekonany, że zarówno my, dotychczasowi udziałowcy, jak i pracownicy możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. – powiedział Zygfryd Żurawski, prezes Pesa Holding, przedstawiciel udziałowców.

– Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów, poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, potrafiliśmy realizować kontrakty. Udało się między innymi uzyskać homologację dla pojazdów DB, a pierwsze Linki już wożą pasażerów na niemieckiej sieci. Jestem przekonany, że PESA to dobra inwestycja – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz SA.

DSC_4667DSC_4707DSC_4717DSC_4727DSC_4627DSC_4702