pesa

Pesa dostarczy kolejne Elektryczne Zespoły Trakcyjne dla Wielkopolski – umowa podpisana!

14 lutego w Poznaniu podpisana została umowa na dostawę 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnychElf2 przeznaczonych dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowita wartość zamówienia podstawowego wynosi 127,45 mln zł brutto. Dostawy nowych pojazdów planowane są w okresie czerwiec – grudzień 2020 r. Województwo Wielkopolskie będzie mogło skorzystać także z prawa opcji obejmującej zakup dodatkowych 2 ezt.

Elfy2 dla poznańskiej PKM będą dostosowane do obsługi ruchu aglomeracyjnego (2 pary drzwi na człon) z prędkością 160 km/h., będą miały min. 240 miejsc siedzących, 5 automatów biletowych, dwie toalety w układzie zamkniętym, klimatyzację, Wi-Fi, system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, automatyczne odświeżacze powietrza, defibrylatory.

Pesa dostarczyła do tej pory do Wielkopolski 22 elektryczne zespoły trakcyjne Elf pierwszej generacji, 15 pojazdów spalinowych, a obecnie realizuje zamówienie na dostawę 10 pojazdów Elf 2.

elfWLKP