pesa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU!

Konkurs  „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży” skierowany do młodych projektantów miał na celu wyłonienie najlepszych projektów spełniających wymagania przewidziane Regulaminem z uwzględnieniem kryteriów dotyczących poziomu innowacyjności, kompleksowości opracowania oraz możliwości wdrożenia przy realizacji „Programu budowania potrzeb i doświadczeń użytkowników w pociągach Intercity”.

Laureatów wybrało interdyscyplinarne JURY w składzie:

PKP Intercity:

  1. Marek Chraniuk – Prezes Zarządu
  2. Monika Madaj – Zastępca Dyrektora Biura Rozkładu Jazdy i Produktu
  3. Krzysztof Krasowski – Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu i Innowacji
  4. Wojciech Reszeta – Industrial Designer

PESA Bydgoszcz SA:

  1. Dr inż. Jacek Konop – Członek Zarządu ds. Techniki
  2. Maciej Grześkowiak – Szef Zespołu Public Relations, Projekty Strategiczne i Komunikacja
  3. Dr Agnieszka Fujak- Szef Projektu Rozwojowego, Dział Projektowania Produktu

PESA Bydgoszcz przyznała 3 równorzędne nagrody następującym laureatom:

Wyróżnienie

Dodatkowym wyróżnieniem w formie stażu projektowego w firmie PESA Bydgoszcz, jury pragnie wyróżnić Pana Jakuba Szewczyka.

Finalistami konkursy, nagrodzonymi przez PKP Intercity zostali:

Miejsce I

Pani Agnieszka Haraś za projekt  „Pociąg przyszłości- projekt nowego pociągu klasy Intercity” zgłoszony w kategorii I – Podróż pociągiem dziś i jutro.

Miejsce II

Pan Paweł Olszewski  za projekt  „Miejsce dla psa w podróży pociągiem” zgłoszony w kategorii II – Praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży.

Miejsce III

Pan Wiktor Dembs za projekt „ Bilet +” – brak kategorii II – Praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży.