pesa

JOB OFERS

Recruitment process

Proces rekrutacyjny w PESA Bydgoszcz SA realizowany jest w kilku etapach, obejmują one między innymi odpowiedź Kandydatów na opublikowaną ofertę pracy oraz praktyczne sprawdzenie deklarowanych w CV kompetencji.

Krok pierwszy

należy do Kandydata, który po zapoznaniu się z ofertami pracy wysyła do nas CV na adres mail lub rejestruje się w naszej bazie kandydatów za pomocą formularza aplikacyjnego.

Krok drugi

to analiza i selekcja aplikacji przez naszych rekruterów. Analizujemy wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne i na ich podstawie wybieramy te najbardziej dopasowane do wymagań dla danego stanowiska.

Krok trzeci

to kontakt telefoniczny z wybraną wcześniej grupą kandydatów, który ma na celu poszerzenie informacji zawartych w CV oraz weryfikację niektórych kompetencji, na przykład znajomość języków obcych.

Krok czwarty

czyli spotkanie z Kandydatem w siedzibie naszej firmy. W spotkaniu udział bierze osoba prowadząca proces rekrutacji oraz przedstawiciel działu dla którego rekrutacja jest dedykowana. W trakcie spotkania weryfikowane mogą być wszystkie informacje zawarte w CV takie jak: doświadczenia zawodowe Kandydata, jego wykształcenie i posiadane uprawnienia. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, może zostać przeprowadzony test praktyczny z danego obszaru.

Rozmowa kwalifikacyjna to także świetna okazja aby Kandydat poznał nas i naszą firmę!

Krok piąty

W przypadku rekrutacji na kluczowe stanowiska, Kandydat zapraszany jest na drugie spotkanie w siedzibie naszej firmy. Jest to spotkanie w którym najczęściej bierze udział Dyrektor nadzorujący dany obszar lub Członek Zarządu.

Krok szósty

czyli…

Gratulacje! – właśnie dołączyłaś /dołączyłeś do zespołu PESA Bydgoszcz SA

Jeśli jednak tym razem nie zdecydujemy się na złożenie oferty pracy, zadbamy o to, aby każdy, kto poświęcił swój czas na spotkanie w naszej firmie otrzymał informację zwrotną.