pesa

Współczesność

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Najbardziej przełomowe zmiany nastały w 2001 roku, kiedy to rozpoczęto budowę autobusu szynowego nazwanego Partner. Na bazie pojazdu powstała cała seria późniejszych konstrukcji. W tym samym roku firma zmieniła nazwę na: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding. W 2004 roku Pesa dostarczyła pierwszy szerokotorowy spalinowy autobus szynowy z liczącej 5 sztuk serii dla kolei ukraińskich. W tym samym roku PESA wyprodukowała pierwszy EZT EN95 dla Warszawskiej WKD. Niewiele później ruszyły prace nad EZT ED59 dla województwa łódzkiego.W 2005 roku PESA weszła na rynek nowych tramwajów zdobywając kontrakt w Elblągu. W tym samym roku podpisano kontrakt z PKP PR na dostawę 11 EZT ED74, które stanowiły rozwojową wersję ED59. Od 2007 roku czternaście takich pojazdów kursuje między dwoma największymi Polskimi miastami – Warszawą, a Łodzią.

Najnowszy okres historii, a jednocześnie rozwoju PESA Bydgoszcz SA stał pod znakiem powstawania nowych pojazdów i poszerzania kręgu ich odbiorców. Już nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W czerwcu 2006 roku została zawarta umowa z Ferrovie del Sud Est na dostawę 13 (a docelowo 27) trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla lokalnych przewozów w południowych Włoszech oraz produkcję tramwajów dla czterech polskich miast – Warszawy (15), Łodzi (10), Elbląga (7) i Bydgoszczy (2). Dostawy tych nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów były jednak tylko wstępem do największego wydarzenia w historii firmy – wygranego największego w Europie przetargu na dostarczenie Warszawie, w latach 2010-2013 aż 186 tramwajów SWING. Nowe tramwaje PESA zostaną dostarczone również  do Gdańska oraz węgierskiego miasta Szeged.

W tym samym okresie spalinowe i elektryczne pojazdy szynowe PESA dostarczane były do wszystkich regionów w Polsce oraz na Ukrainę i Litwę. Spalinowy zespół trakcyjny ATR 220 ATRIBO stał się pierwszoplanowym produktem eksportowym PESA – podbijającym rynek włoski. Po wspomnianym już podpisaniu kontraktu z Ferronovie del Sud Est, 17 lutego 2009 roku PESA weszła na rynek północnych Włoch, podpisując umowę z Ferronovienord Milano na dostawę dwóch trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych ATR 220 do obsługi malowniczej linii Brescia-Iseo. Kolejnym włoskim regionem, którego połączenia kolejowe obsługują pojazdy wyprodukowane przez naszą firmę stała się  Emilia Romana. W okolicach  Bolonii, na trasach obsługiwanych przez włoskie koleje regionalne kursuje 8 pojazdów ATRIBO, a ich liczba wkrótce wzrośnie do 12.

Najnowszym, kolejnym produktem PESA wprowadzanym na rynek jest niskopodłogowy elektryczny zespół trakcyjny ELF. Rodzina tego pojazdu może być konfigurowana w układzie od 3 do 8 członów. Pojazdy przeznaczone są przewozów pasażerskich w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym, jak i międzyregionalnym. W 2009 roku zostały zawarte kontrakty na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Spółki Koleje Mazowiecki oraz na Śląsku. W roku 2010 kolejnym odbiorcą pojazdów stało się województwo małopolskie.

Po sukcesie ATRIBO na rynku włoskim, pojazd znalazł także odbiorców w Polsce. W styczniu 2010 roku została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na dostawę 10 pojazdów. PESA nie ustaje też w poszerzaniu swojego potencjału produkcyjnego. W 2008 roku zakupiła większościowy pakiet 60 procent udziałów; zwiększając go potem do 85 procent ZNTK Mińsk Mazowiecki,– firmy z dużymi tradycjami, z 700-osobową załogą, zlokalizowanej w centralnej Polsce – stanowiącej zatem doskonałe zaplecze produkcyjne i serwisowe dla Warszawy i Łodzi.