pesa

Dokumenty | dla akcjonariuszy

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UJAWNIONYCH W REJESTRACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PKO BANKU POLSKIEGO (30 września 2020)

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (30 września 2020)

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 23 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

DLA AKCJONARIUSZY:

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 10 czerwca 2020 r.
DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

INNE DOKUMENTY

Komunikat PESA RENTAL SP. Z O.O.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Rental Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Real Estate Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Engineering Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

 

Status bocznicy kolejowej PESA Bydgoszcz S.A.

Statut bocznicy kolejowej PESA Bydgoszcz S.A.

Odbiór odpadów produkcyjnych

Odbiór odpadów produkcyjnych (załącznik)